Qaranlıq vadide gəzsəm də

Qaranlıq vadidә gәzsәm dә mәn,
Qorxmuram heç pislikdәn
Çünki Sәn Rәbbim mәnimlәsәn
Hәyatlıq suyum Sәn Rәbbim
Çünki Sәn Rәbbim mәnimlәsәn
Hәyatım suyum Sәn Rәbbim

(Nəqarət)

Atamız Olan, Rәbbim Sәn İsa
Dincliyim Müqәddәs Ruh (2D)