Qəlbim hər an

  1. Qəlbim hər an Allahı axtarır.
    Neçə-neçə dinlərə əyildim.

(Nəqarət)

Bağışla Tanrım,
Bağışla İsa,
Mən Səni bu gün tanıdım.
Ürəyim, bu qəlbim Sənindir İsa.
Sən mənim,
mən də Sənin Olmusan Atam! (2D)

  1. Tanrım, hər an bizləri çağırır.
    İsa, İsa yeganə Allahdır!