Rəbb İsmini ucaldıram

Rəbb İsmini ucaldıram
Sənə şükür etmək istəyirəm
Həyatıma gəldin sevindim
Bizi qurtarmağa gəldin gəldin

Cənnətdən dünyaya gəldin
Yol göstərdin Dünyadan çarmıxa
Cəzamı çəkdin Çarmıxdan məzara
məzardan göylərə İsmini ucaldıram (3D)